průzkumy a poradenství

PODKLADY PRO ZÁVAZNÁ STANOVISKA, DOTACE NEBO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ / MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE / NÁVRHY ŘEŠENÍ, MATERIÁLŮ I HARMONOGRAMU PRACÍ / POSUDKY

Klášter Želiv
Klášter Želiv

Průzkumové práce na fasádě tzv. Trčkova hradu

Kostel, Doubravník
Kostel, Doubravník

Detail poškození povrchových vrstev na štukových figurách hlavního oltáře

Písecká brána, Praha
Písecká brána, Praha

Detail poškození cihllového zdiva v interiéru stavby

Klášter Želiv
Klášter Želiv

Průzkumové práce na fasádě tzv. Trčkova hradu

1/4

rekonstrukce a reprodukce

ZHOTOVENÍ KOPIÍ, REKONSTUKCÍ / PODLE MODELU, FOTOGRAFIÍ NEBO AUTORSKÁ ŘEŠENÍ

Morový sloup, Letohrad
Morový sloup, Letohrad

Rekonstrukce štítonoše - stav po restaurování dochovaného originálu a příprava na rekonstrukci

Morový sloup, Letohrad
Morový sloup, Letohrad

Rekonstrukce v hlíně podle dochovaných analogií

sv. Jan Nepomucký, Litomyšl
sv. Jan Nepomucký, Litomyšl

Výsledná rekonstrukce sošky sv. Jana Nepomuckého podle skicy Quido Šimka, dusaná kopie v umělém kameni

Morový sloup, Letohrad
Morový sloup, Letohrad

Rekonstrukce štítonoše - stav po restaurování dochovaného originálu a příprava na rekonstrukci

1/10

komplexní restaurátorské projekty

VEŠKERÉ RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA OBJEKTECH Z KAMENE, ŠTUKU, SÁDRY, UMĚLÉHO KAMENE NEBO BETONU / UCELENÉ I DÍLČÍ PROJEKTY

Schodiště, Litomyšl
Schodiště, Litomyšl

Stav před započetím (spolupráce: Michal Durdis)

Schodiště, Litomyšl
Schodiště, Litomyšl

Stav dokončení (spolupráce: Michal Durdis)

Dominitian fountain, Efez
Dominitian fountain, Efez

Stav po dokončení prací

Schodiště, Litomyšl
Schodiště, Litomyšl

Stav před započetím (spolupráce: Michal Durdis)

1/11

transport, demontáže, osazení

ODBORNĚ PROVÁDĚNÉ PRÁCE PŘI TRANSPORTU HISTORICKY CENNÝCH OBJEKTŮ / DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍCH PRVKŮ

Socha Panny Marie, Sloupnice
Socha Panny Marie, Sloupnice

Osazování sochy v těžko dostupném terénu - svah, elektrické vedení, stromy

Socha Panny Marie, Sloupnice
Socha Panny Marie, Sloupnice

Osazování základového dílu pomocí mechanizace

Socha anděla, Letohrad
Socha anděla, Letohrad

Transport a osazování členité skulptury po restaurováníá náchylné k poškození

Socha Panny Marie, Sloupnice
Socha Panny Marie, Sloupnice

Osazování sochy v těžko dostupném terénu - svah, elektrické vedení, stromy

1/5