průzkumy a konzulting

PODKLADY PRO ZÁVAZNÁ STANOVISKA, DOTACE NEBO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ / MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE / NÁVRHY ŘEŠENÍ, MATERIÁLŮ I HARMONOGRAMU PRACÍ / POSUDKY

komplexní restaurátorské projekty

VEŠKERÉ RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA OBJEKTECH Z KAMENE, ŠTUKU, SÁDRY, UMĚLÉHO KAMENE NEBO BETONU / UCELENÉ I DÍLČÍ PROJEKTY

2020   *DESIGN BY YUPEE